Zo 12 Juli 11:00 – Livestream @ Munganga – Top Jazz to Kids

Zondag/Sunday
11.00
Livestream @ Munganga:
Donatie is welkom!

Description

Stefan Bos, Pedro Ivo Ferreira and Floris Elderen will play children songs and jazz standards in a jazz way revised for piano, double bass and drums. Everyone can enjoy: the children will immerse into the magical world of jazz music and the parents will discover the improvised approach of the jazzmen. Jazz is not only a style, it is above all a creative approach to music, since it is based on improvisation. A sweet madness, within a musical poetic that liberates the spirit and cultivates the soul of the little ones.

NED
Stefan Bos, Pedro Ivo Ferreira en Floris Elderen spelen kinderliedjes en muziek op een ‘jazzmanier’ herzien voor piano, contrabas en drums. Iedereen kan genieten: de kinderen zullen duiken in de magische wereld van jazzmuziek en de ouders zullen de geïmproviseerde benadering van de jazzmannen ontdekken. Jazz is niet alleen een stijl van muziek, het is vooral een creatieve benadering van muziek, omdat het op improvisatie gebaseerd is . Een zoete dolheid, in een muzikale poëtica die de geest bevrijdt en de ziel van de kleintjes cultiveert.

Livestream@Munganga
Livestream @ Munganga: we don’t open (yet)! Our venue is too small and therefore we can’t handle the 1.5 meter distance. It’s good for you and for our health that we wait (for a while) a little bit more until we can.
But, we are going to stream live.
In June and July we offer you 8 concerts under the label Livestream @ Munganga. There will be no tickets sold, so everyone can watch and enjoy. We will ask for a donation for those who can, so we can pay the costs of the stream (think of the digital flyer, the travel costs of artists who don’t live in Amsterdam, etc.) and share some money with the artists.

Don’t miss it: it will be enjoying good music and (a little bit) the atmosphere of Teatro Munganga!

Ned
Livestream @ Munganga
: we gaan (nog) niet open! Onze zaal is te klein en daardoor kunnen we de 1,5 meter afstand niet hanteren. Het is voor je en voor onze gezondheid goed dat we nog (even) wachten totdat het kan.
Maar, we gaan wel livestreamen.
In Juni en juli bieden we jullie 8 concerten onder de label Livestream @ Munganga. Er wordt geen kaarten verkocht, iedereen mag dus meekijken en genieten. We gaan wel, voor wie dat kan, een donatie vragen, zodat we de kosten van de stream kunnen betalen (denk aan de digital flyer, de reiskosten van artiesten die niet in Amsterdam wonen, enz.) en een beetje geld met de artiesten delen.

Mis het niet: het wordt genieten van goed muziek en (een beetje) ook van de sfeer van Teatro Munganga!

Since1987