Thu 19 May, 20:00 – From Freeze To Flow – a defrost journey towards resilience – by Suzana Gomes

 10,00

19 May 2022
Starts: 20:00
Door open: 19:30

In stock

SKU: 16103232 Category: Tags: , , ,

Description

Dance-theater performance and after-talk with the artist about art as a transforming agent in personal processes.

The dance performance “From Freeze To Flow” portrays a woman who was drifting away from herself as a consequence of a form of (re)colonization, gaslighting. By being confronted with the ambiguity of her inner and outer reality, she perceives the incoherence of her thinking-feeling-doing. She embarks on a neurophysiological-emotional journey where the body is the only one telling her how to navigate through it. It is a defrost process of her nervous and sensory systems, body fluids, muscles and joints leading her to meet uncovered layers of herself. Each layer leads her to move forward to the next phases to meet with resilience.

Suzana: “Its narrative is based on the concept of body and space interaction, portraying the phases of a personal process of inner and outer reconnection in which I have experienced throughout my personal journey towards resilience. All this information is registered in journals, drawings, paints, video and photos”.

The structure of the performance is inspired by the ‘Hero’s Journey’, from the book “The Hero with thousand faces”, by Joseph Campbell (1949), “The heroine’s Journey’, by Maureen Murdock (1990) and “Women who run with wolves”, by Clarissa Pinkola Estés (1992).

Suzana Gomes (NL/BR)
I am an independent performance artist from Brazil, living and working in The Netherlands for over 20 years.  I am a professional dancer, aerialist, choreographer, teacher and coach. My training is primarily in classical ballet, modern and contemporary dance.
I began my professional career as a dancer in 1995, in Brazil, at Cia de Danças de Diadema, physical and dance-theater.  There, I also worked as assistant choreographer, choreographer and teacher. Besides, I have worked as a dance teacher in social programs with large groups of people, in the suburbs of São Paulo Region, which uses arts/dance as means of socialization, empowerment and creativity.

In 1999, I came to The Netherlands to follow the 2 Years Program at the School for New Dance Development, at Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten. In 2003, I started my aerial training with Corpus Acrobatic Theater and extended these studies with Heidi Aemisegger (CH) and Monica Alla (BR), with whom I have worked with: ÖFF ÖFF Productions (CH) and Grupo Ares (BR).

In my trajectory, as dancer and performer, I have worked with Sandro Borelli (BR), Ivonice Satie (BR), Henrique Rodovalho (BR), João Andreazzi (BR), Jelena Kostic (RS/NL), Roos van Geffen (NL), Liat Magnezy (IL/NL), Marcel Leemann (CH), Ron Bunzl (US/NL), among others. Since 2003, I have been working for Buitenkunst as a dance teacher, and I have coached and assisted aerialists to broaden their movement repertoire during creative processes.

From 2016 to 2019, I have followed a Master in Dance Therapy which has influenced and restored my work approach.
Since 2020, I am working on the development of my own dance practice, Body – Space – Interaction, by using existing principles of body/movement and space, observing their organic interactivity, (re)visiting dance techniques and methods, and experimenting with them.

Nowadays, I dedicate my time working as a coach of body and voice awareness for corporates, teaching dance for amateurs and professionals, developing skills in video and photography with the themes reflection, projection, diffusion, distortion.

Nederlands

Danstheatervoorstelling en nagesprek met de kunstenaar over kunst als transformerend middel in persoonlijke processen.

De dansvoorstelling “From Freeze To Flow” portretteert een vrouw die van zichzelf afdreef als gevolg van een vorm van (her)kolonisatie, gaslighting. Door geconfronteerd te worden met de ambiguïteit van haar innerlijke en uiterlijke werkelijkheid, ervaart ze de onsamenhangendheid van haar denken-voelen-doen. Ze begint aan een neurofysiologisch-emotionele reis waarbij het lichaam de enige is die haar vertelt hoe ze er doorheen moet navigeren. Het is een ontdooiproces van haar zenuw- en sensorische systemen, lichaamsvloeistoffen, spieren en gewrichten waardoor ze onbedekte lagen van zichzelf ontmoet. Elke laag leidt haar om vooruit te gaan naar de volgende fasen om veerkracht te ontmoeten.

Suzana: “Het verhaal is gebaseerd op het concept van interactie tussen lichaam en ruimte, en geeft de fasen weer van een persoonlijk proces van innerlijke en uiterlijke herverbinding die ik heb ervaren tijdens mijn persoonlijke reis naar veerkracht. Al deze informatie wordt vastgelegd in tijdschriften, tekeningen, verf, video en foto’s”.
De structuur van de voorstelling is geïnspireerd op de ‘Hero’s Journey’, uit het boek ‘The Hero with Thousand Faces’ van Joseph Campbell (1949), ‘The heroine’s Journey’, van Maureen Murdock (1990) en ‘Women who run with wolven”, door Clarissa Pinkola Estés (1992).

Biografie
Suzana Gomes (NL/BR)

Ik ben een onafhankelijke performancekunstenaar uit Brazilië, woon en werk al meer dan 20 jaar in Nederland. Ik ben een professionele danser, aerialist, choreograaf, docent en coach. Mijn opleiding bestaat voornamelijk uit klassiek ballet, moderne en hedendaagse dans.
Ik begon mijn professionele carrière als danser in 1995, in Brazilië, bij Cia de Danças de Diadema, fysiek en danstheater. Daar werkte ik ook als assistent-choreograaf, choreograaf en docent. Daarnaast heb ik als dansleraar gewerkt in sociale programma’s met grote groepen mensen, in de buitenwijken van de regio São Paulo, waar kunst/dans wordt gebruikt als middel voor socialisatie, empowerment en creativiteit.

In 1999 kwam ik naar Nederland om het 2-jarige programma te volgen aan de School voor Nieuwe Dansontwikkeling, aan de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten. In 2003 begon ik mijn luchtopleiding bij Corpus Acrobatic Theatre en breidde deze studies uit bij Heidi Aemisegger (CH) en Monica Alla (BR), met wie ik heb samengewerkt met: ÖFF ÖFF Productions (CH) en Grupo Ares (BR).
In mijn traject heb ik als danser en performer gewerkt met Sandro Borelli (BR), Ivonice Satie (BR), Henrique Rodovalho (BR), João Andreazzi (BR), Jelena Kostic (RS/NL), Roos van Geffen (NL ), Liat Magnezy (IL/NL), Marcel Leemann (CH), Ron Bunzl (US/NL), onder anderen. Sinds 2003 ben ik werkzaam bij Buitenkunst als dansdocent en heb ik aerialists gecoacht en bijgestaan ​​om hun bewegingsrepertoire te verbreden tijdens creatieve processen.

Van 2016 tot 2019 heb ik een Master Danstherapie gevolgd die mijn werkwijze heeft beïnvloed en hersteld.
Sinds 2020 werk ik aan de ontwikkeling van mijn eigen danspraktijk, Body – Space – Interaction, door bestaande principes van lichaam/beweging en ruimte te gebruiken, hun organische interactiviteit te observeren, danstechnieken en -methoden te (her)bezoeken en ermee te experimenteren .

Tegenwoordig wijd ik mijn tijd aan het werken als coach van lichaams- en stembewustzijn voor bedrijven, dansles geven aan amateurs en professionals, het ontwikkelen van vaardigheden in video en fotografie met de thema’s reflectie, projectie, diffusie, vervorming.

Since1987