Sun 06 Dec, 16:00 – Notícias do Nelson, by Femke Smit & Marijn van der Linde –

 15,00

06 December
Start: 16:00
Doors: 15:30

Vanaf 01/12/2020 zijn mondkapjes in alle openbare ruimtes verplicht. Ook bij Munganga!
From 01/12/2020, face masks are mandatory in all public areas. Also at Munganga!

Live concert X Covid19 – Precautions
A maximum of 20 tickets will be sold for each live concert. No ticket will be sold at the door, only online!
Very important: For your and our health and safety we ask you not to come to the concert if you have symptoms of fever, coughing, fatigue or other symptoms. Please inform us in time so we can resell your tickets.
Also important: do not come alone, but in household groups of two to four people. There will be 1.5 m distance between each group.
We kindly ask you to respect the basic rules of social distance.

Live concert X Covid19 – Voorzorgsmaatregelen
Voor elke live concert worden er maximaal 20 tickets verkocht. Er wordt geen ticket aan de deur verkocht, alleen online!
Zeer belangrijk: Voor uwe en onze veiligheid en gezondheid vragen wij u om niet naar het concert te komen als u symptomen van koorts, hoesten, vermoeidheid of andere verschijnselen. Informeer ons tijdig zodat we uw tickets kunnen doorverkopen.
Ook belangrijk: kom niet alleen, maar in huishoudens groepjes van twee tot vier personen. Tussen elke groep zal er 1,5 m afstand zijn.
Wij verzoeken u vriendelijk om de basisregels van sociale distantie te respecteren.

In stock

Description

 

Notícias do Nelson is an album with a pure and honest approach to the songs of Nelson Cavaquinho.
With respect and love for his music, Femke Smit and Marijn van der Linden have made a duo album with his repertoire, letting him know that his messages have reached the Netherlands. 

His compositions are melancholic and deep and always surprising in it’s harmonies and enchanting melodies. 

On the 4th of december Femke & Marijn will present and play the album live in Munganga and talk about the life of this inspiring composer.

Since1987