Steun MUNGANGA met nieuwe Geluids & Licht Apparatuur. Doe Mee!

Steun MUNGANGA!
Maak je donatie over naar/Transfer your donation to:
https://bunq.me/munganga

Of / Or
Stichting Munganga
NL73TRIO0391150448
o.v.v.: Donatie project Kwaliteitsimpuls Geluids & Licht apparatuur.

Beschrijving

Dit jaar is het 5-jarige jubileum van theaterzaal Munganga. Op 23 Juni gaan we dat vieren met een heerlijk Concert om Te Dansen van de Forrógroep Acorde Vizinho.

Vanaf het begin hebben er jaarlijks honderden mooie evenementen plaatsgevonden in onze kleine maar fijne zaal. Voor kinderen en volwassenen.
Zonder subsidie hebben wij alles verbouwd en aangekleed met oude apparatuur, die nu begint te kraken en te piepen. Om deze te vervangen hebben wij € 7.000- nodig.
Het Prins Bernhard Cultuur Fonds heeft € 3.000 voor dit project toegekend. Met deze crowdfunding campagne hopen we de resterende € 4.000 op te halen!

Doe je mee?
Steun ons! Elk bedrag is welkom!

Bij bedragen boven €25,- krijg je een vrijkaartje voor een concert. Boven de € 50,- mag je ook nog iemand meenemen.

Daarnaast (en als je wilt) krijg je een plek in “The Wall of Fame” van Munganga waar de foto’s van alle donateurs worden tentoongesteld. En…een plek in ons hart!

Doe mee! Maak deel uit van dit onafhankelijk kunst en cultuur project.

Doe het vóór 1 juli 2019!

Maak je donatie over naar:
https://bunq.me/munganga

Stichting Munganga
NL73TRIO0391150448
o.v.v.: Donatie project Kwaliteitsimpuls Geluids & Licht apparatuur.

ENG
Support Munganga with new SOUND & LIGHT equipment

This year is the 5-year anniversary of the Munganga venue. Since the beginning, hundreds of great events have taken place every year in our small but pleasant room. Without a subsidy, we have rebuilt everything and dressed it with old equipment, which is now starting to squeak and squeak. We need € 7,000 to replace it. The Prince Bernhard Culture Fund has awarded € 3,000 for this project. With this crowdfunding campaign, we hope to raise the remaining € 4,000!

Are you in?
Support us! Every amount is welcome!

With amounts above € 25.00, you will receive a free ticket for a concert. Above € 50, you can also take someone with you.

In addition (and if you want) you get a place in “The Wall of Fame” of Munganga where the photos of all donors are exhibited. In addition, a place in our heart!

Join! Be part of this independent art and culture project.

Do it before July 1, 2019!

Transfer your donation to:
Munganga Foundation
NL73TRIO0391150448
Citing Donation project Quality Impulse Sound & Light equipment.

Sinds1987