Fri 12 May 2023, 20:00 – ONOMICHI 1933, filmdocumentaire by Andras Hamelberg & Frits Vogels

 12,50

12 May 2023
Starts: 20:00
Deur Open: 19:30

Out of stock

Description

Een film over het legendarische Griftheater, door Andras Hamelberg en Frits Vogels.
Voorfilm: De derde vorm (lees verder hieronder)

Griftheater werd in 1975 opgericht door theatermaker Frits Vogels. Het mimegezelschap maakte grensverleggend beeldend bewegingstheater. Kunstenaars uit de dertiger jaren, Surrealisten en Dadaïsten maar ook Bauhaus waren een grote inspiratiebron. De locatie was bepalend voor de voorstellingen.

Van vrijwel alle Griftheater-producties zijn door Andras Hamelberg films gemaakt. Dit rijke archiefmateriaal vormt de bron voor een nieuwe film. Een lange periode is er voornamelijk met dezelfde spelers gewerkt. Hierdoor kunnen scènes en personen, door de tijd heen met elkaar verbonden worden en is er een spannend tijdloos mime-verhaal ontstaan. De kunstzinnige filmische vormgeving, waarin diverse kwaliteit video en filmopnamen samengebracht zijn, geeft daar nog een extra dimensie aan.

In 2003 is Griftheater opgeheven, de film ONOMICHI 1933 kan dan ook gezien worden als een nieuwe postume voorstelling van Griftheater.

Regie: Frits Vogels en Andras Hamelberg
Spelers: Brigitte Defaix, Jan Taks, Audrey Helwes, Pepijn Spoor, Amos de Haas.
Muziek: Paul Stouthamer
Montage en productie: Andras Hamelberg, Franjo Studio
Met dank aan: Het Amarte Fonds

Websites: www.franjo.nl / www.amarte.nl
Link trailer: https://vimeo.com/678892158

ONOMICHI 1933

A film about the legendary Griftheater, by Andras Hamelberg and Frits Vogels

Griftheater was founded in 1975 by theatre-maker Frits Vogels. The mime company made groundbreaking visual moving theatre. Artists from the thirties, Surrealists and Dadaists, but also Bauhaus were a great source of inspiration. The location was determinative for the performances.

Andras Hamelberg has made films of almost all Griftheater productions. This abundant archive material forms the source for a new film. For a long period Griftheater mainly worked with the same performers. This allowed scenes and persons to be connected over time and an exciting timeless mime story is created. The artistic cinematic design, in which various quality video and film recordings are intertwined, gives an extra dimension.
Griftheater ended playing in 2003, the film ONOMICHI 1933 can also be seen as a new posthumous Griftheater show.

Directed by: Frits Vogels and Andras Hamelberg
Players: Brigitte Defaix, Jan Taks, Audrey Helwes, Pepijn Spoor, Amos de Haas.
Music: Paul Stouthamer
Editing and production: Andras Hamelberg, Franjo Studio
Thanks to: The Amarte Fund

Vimeo link naar de trailer Onomichi 1993:  https://vimeo.com/565563514

VOORFILM:
DE DERDE VORM – een film van Andras Hamelberg – 11min.
Korte poëtische film gebaseerd op het werk van beeldend kunstenaar Arnold Hamelberg (1931-2010). Vanuit zijn schilder- en tekenwerk kwam hij in aanraking met mimetheater. Hij bouwde onder meer decor-constructies voor bewegingstheater BEWTH. De interactie tussen de spelers, het publiek en de ruimte/decor noemde hij ‘De derde vorm’. In deze film wordt de rode draad door zijn tekeningen naar decor ontwerpen op associatieve wijze verbeeld.

Een film van Andras Hamelberg met cellomuziek door Stefan Hamelberg. 

THE THIRD FORM – a film by Andras Hamelberg – 11 min.
A short poetic film based on the work by visual artist Arnold Hamelberg (1931-2010).

He came into contact with mime theater through his painting and drawing work. He built, among other things, set constructions for movement mime theatre BEWTH. He called the interaction between the actors, the audience and the space/décor ‘The third form’. In this film the thread from his drawings to his set design is depicted in an associative way.

A film by Andras Hamelberg with cello music by Stefan Hamelberg.

Since1987