Do 13 juni, 20:30 Canciones Latinoamericanas, Federico Pecchia. Special guest Lisbeth Anker

 12,50

13 Juni 2019
Aanvang 20:30
Doors: 20:00
Online: €10,00
At the door: €12,50

In stock

Description

Concert van Argentijnse en Latijns-Amerikaanse muziek, die de geschiedenis zal doorkruisen via artiesten zoals Atahualpa Yupanqui, Astor Piazzolla, Carlos Gardel. Vanuit de specifieke stijl van gitarist Federico Pecchia en zijn speciale gast zangeres Lisbeth Anker.

Concert of Argentinean and Latin American music, that will cross the history through artists like Atahualpa Yupanqui, Astor Piazzolla, Carlos Gardel. From the particular style of the guitar player Federico Pecchia and his special guest singer Lisbeth Anker.

NED
FEDERICO PECCHIA
Jonge componist en eclectische gitarist, sterke exponent van de zoektocht van de huidige Latijns-Amerikaanse muziek. Zijn composities overvliegen de subtiliteit van kamermuziek, de schoonheid van het populaire liedboek van Argentinië en heel Amerika, vermengen ze met improvisatie en de harmonie van hedendaagse genres en jazz.
Hij heeft het podium gedeeld, samengewerkt en gewerkt met geweldige muzikanten zoals: Teresa Parodi, Kali Carabajal, Juan Falú, Raly Barrionuevo, Bebe Ponti, Luis Salinas, onder anderen.

Hij bracht drie albums uit: “Paisaje interno” (2009); “De acordes y flores” (2012), waaraan speciale aandacht wordt besteed door de beroemde acteur Rodrigo de la Serna; “Cluster van licht” (2014).
Daarnaast neemt hij deel aan verschillende internationale campagnes, waarbij hij emblematische liedjes componeert: voor de Paralympische Spelen componeerde hij het volkslied “Alas de Cristal”; voor de campagne van de Verenigde Naties tegen gendergeweld creëerde hij “Do not hit”; en voor de Campagne ‘30.000 Trees by Memory’ schreef hij de bekende “Chacarera del Árbol”.
Zijn poëzie stelt een diepgaande reflectie voor over factoren als ongelijkheid, mensenrechten, gendergeweld, zorg voor het milieu, en andere diepzinnige kwesties waarin hij onderzoek doet.

Op dezelfde manier consolideert zijn kunst zijn persoonlijke visie op waarden zoals het gezin, genegenheid, liefde, landschappen van ons land, onze gebruiken, waarbij het erop wijst dat deze waarden de basis kunnen vormen voor een betere samenleving.
Aan het einde van 2018 had hij zijn eerste Europese tournee in Spanje, Duitsland, Frankrijk, België en Engeland.

Momenteel presenteert hij zijn vierde album “Corteza” (2017), met productie van Kali Carabajal en de eerste in Federico’s carrière, puur folkloristisch genre, het werd gepresenteerd in heel Argentinië en in de eerder genoemde landen in Europa.
Hij is door de International Human Rights Foundation als Cultureel Ambassadeur genoemd.

LISBETH ANKER

Lisbeth is een Nederlandse met een aangeboren liefde voor Spaanse en Latijns-Amerikaanse klanken. Ze spreekt en zingt perfect Spaans maar vindt het ook belangrijk om haar eigen culturele identiteit in de muziek te behouden. Een Nederlandse vertaling hier of daar is dus heel goed mogelijk. Haar vaste begeleider Hernán Ruíz is geboren en getogen in Argentinië en een tovenaar op de gitaar.

 

 

ENG
FEDERICO PECCHIA

Young composer and eclectic guitarist, strong exponent of the search undertaken by the current Latin American music. His compositions overfly the subtlety of chamber music, the beauty of the popular songbook of Argentina and all of America, mixing them with improvisation and the harmony of contemporary genres and jazz.
He has shared the stage, compositions and works with great musicians such as: Teresa Parodi, Kali Carabajal, Juan Falú, Raly Barrionuevo, Bebe Ponti, Luis Salinas, among others.

He released three albums: “Paisaje interno” (2009); “De acordes y flores” (2012), which has the special participation of renowned actor Rodrigo de la Serna; “Cluster of light” (2014).
In addition, he participates in various international campaigns, composing emblematic songs: for the Paralympic Games he composed the anthem “Alas de Cristal”; for the United Nations campaign against gender violence, he created “Do not hit”; and for the Campaign 30,000 trees by Memory he wrote the well-known “Chacarera del Árbol”.
His poetry proposes a deep reflection on factors such as inequality, human rights, gender violence, care for the environment, among other deep issues in which he investigates.

Likewise, his art consolidates his personal vision of values such as the family, affection, love, landscapes of our country, our customs, making the point that these values can be the foundation of a better society.
At the end of 2018 he had his first European tour, performing his music in Spain, Germany, France, Belgium and England.

He is currently presenting his fourth album “Corteza” (2017), with production by Kali Carabajal and the first in Federico’s career purely of folkloric genre, it was presented throughout Argentina and in the aforementioned countries in Europe.

LISBETH ANKER
Lisbeth is a Dutch singer with an innate love for Spanish and Latin American sounds. She speaks and sings perfect Spanish but also finds it important to retain her own cultural identity in music. A Dutch translation here or there is therefore very possible. Her regular accompanist Hernán Ruíz was born and raised in Argentina and a wizard on the guitar.

Since1987