Dinsdagen, 10:00 – 12:00 – Spelinloop!, door Combiwel voor Kinderen

 0,00

Every Tuesday!
From 10:00 until 12:00
Gratis!
Parents and children (0 – 2.5 years) are very welcome!
spel-inloop@combiwelvoorkinderen.nl

In stock

SKU: 16100147 Category: Tags: ,

Description

Kom naar de Spelinloop! Het is leuk, het is gratis!

Heb je een kind tussen de 0 en 2,5 jaar oud? Dan kun je naar een spelinloop van Combiwel voor Kinderen! Spelen en ontmoeten staat centraal:  Terwijl je kind plezier maakt ontmoet jij andere ouders. We draaien een kort programma met een kring, een activiteit, een liedje, een eetmoment en natuurlijk vrij spelen.

Vragen over opvoeding kun je met elkaar bespreken en onze spelinloop medewerker kan je zo nodig verder helpen en doorverwijzen. De spelinloop is een open inloop en deelname is gratis voor alle ouders met jonge kinderen van 0- 2.5 jaar.

Vanwege de corona-maatregelen dien je je vooraf je plek reserveren via de e-mailadres:
spel-inloop@combiwelvoorkinderen.nl.

Het aantal ouders is beperkt! Je ontvangt een bevestiging van Combiwel voor Kinderen van je aanmelding.

Ouders en kinderen (0 – 2,5 jaar) zijn van harte welkom!

ENG

Come to the Spelinloop! It’s fun, it’s free!

Do you have a child between 0 and 2.5 years old? Then you can come to the Spelinloop of Combiwel for Children!

Playing and meeting is central:  While your child is having fun, you meet other parents. We run a short programme with a circle, an activity, a song, an eating moment and of course free play.

Questions about upbringing can be discussed with each other and, if necessary, our game walk-in employee can help you further and refer you to us. The walk-in game is an open walk-in and participation is free of charge for all parents with young children aged 0 – 2.5 years.

Because of the corona measures, you need to reserve your place in advance via this e-mail:
spel-inloop@combiwelvoorkinderen.nl.

The number of parents is limited! You will receive a confirmation of your registration.

Parents and children (0 – 2.5 years) are very welcome!

Sinds1987