Casa Literatuur vr 26 jan 20:00 "Zuca-Magazine: literatuur in woord en beeld"

 0,00

26 januari 2018
Aanvang: 20:00 uur (Deur open 19:30 uur)
Entree gratis – Entrada gratuita!
Donatie is welkom!
Doação é (sempre) bem-vinda!

Description

Zuca-Magazine: literatuur in woord en beeld.

In Januari 2018 is het zover: Zuca-Magazine viert zijn 2 jarige bestaan. Volgens de makers, is Zuca-Magazine “een digitaal literair tijdschrift met een naam die staat voor geestdrift, elan en energie. Kort maar krachtig. Zwierig en zelfbewust”.

Vanavond praten we met Harrie Lemmens, vertaler, schrijver en bedenker van Zuca-Magazine en Ana Carvalho, beeldend kunstenaar en fotograaf. Er worden ook fragmenten van verschillende Portugeestalige auteurs gelezen.
Een avond gewijd aan de backstage van het literaire werk: nadat het klaar is, hoe wordt de boekomslag gemaakt. De fotograaf en kunstenaar Ana Carvalho vertelt over het proces van het maken van boekomslagen: de relatie met de titel, de inhoud, de keuze tussen het figuratieve en het abstracte. Korte stukjes van het werk van de schrijvers José Eduardo Agualusa, Dulce Maria Cardoso en José J. Veiga worden voorgelezen bij het tonen van de boekomslagen.

Harrie vertelt over het maken van dit literair bijzondere tijdschrift: voor wie wordt het gemaakt, hoe wordt het opgebouwd, wat zijn de keuzes, de structuur, inhoud, rubrieken, de distributie.

Ana Carvalho zal foto’s projecteren over literatuur, maar ook over eigen thema’s en (voorbije en geplande) tentoonstellingen, onder andere Marterramar.

Verder zullen we het hebben over de twee boeken van Raduan Nassar die zojuist door Harrie in het Nederlands werden vertaald: Bijbelse landbouw en Een glas woede. Met coverfoto’s van Ana.

Ana Carvalho over haar werk:
“Ik ben vertaalster en fotografe. Twee werelden die een gescheiden bestaan leidden, tot ik op een gegeven moment ontdekte dat fotografie en literatuur in feite veel meer met elkaar te maken hebben dan ik dacht. Bij beide draait het immers om fictie en ze kunnen elkaar uitstekend aanvullen en verrijken.
Op mijn website, www.anacarvalho.nl, heb ik al geruime tijd een thema dat heet Stories to be told. De foto’s van een scène of een of meerdere personen (personages) kunnen als uitgangspunt dienen voor een verhaal.
Sinds kort ga ik ook omgekeerd te werk bij het kiezen van foto’s voor het digitale literaire tijdschrift Zuca-Magazine, www.zuca-magazine.nl. Niet zozeer om teksten te illustreren, als wel om met een beeld te reageren op citaten uit bijvoorbeeld boeken van José Saramago en Fernando Pessoa. Daardoor werd ik gedwongen via veelal abstracte foto’s de sfeer te verbeelden die het boek of de zin volgens mij uitstraalt.
In het eerste geval is de foto het uitgangspunt, in het tweede de tekst, literatuur.
Weer iets anders heb ik gedaan toen het tijdschrift Letras con/m vidA van de letterenfaculteit van de Universidade de Lisboa mij vroeg om foto’s te mogen publiceren uit de catalogus van een tentoonstelling van mij uit 2016 getiteld ‘De wereld van Lobo Antunes – Fotografische fictie’. Tegen mijn overtuiging in dat dat een foto geen onderschrift nodig heeft, besloot ik om hier een uitzondering te maken, gewoon om te zien wat dat zou opleveren. Ik maakte zelf onderschriften en vroeg Norberto de Vale Cardoso, medebezorger van het werk van Lobo Antunes, om dat eveneens te doen. Eén foto en twee verschillende perspectieven.
De laatste tijd heb ik ook foto’s voor boekomslagen aangeleverd, opnieuw een poging om twee soorten fictie, van beelden en van woorden, met elkaar in verband te brengen”.

Over Zuca Magazine (uit de site www.zuca-magazine.nl, tekst Harrie Lemmens):

 

Per slot van rekening ben je daar vertaler voor, om iets nieuws te verzinnen voor wat al bestaat. Maar ergens wrong het, ergens ontbrak er iets. Boeken, oké, die komen er wel, maar wat te doen met al die andere dingen die met onze dubbele taal te maken hebben: verhalen, gedichten, essays, studies, recensies, meningen, schetsen? We willen kortom, een eigen plek creëren voor  vertalers, een portfolio voor uitgevers, een podium voor (on)bekende dichters en schrijvers, (zeker nu het korte verhaal met een heuse comeback bezig is), een plaats voor analyse en kritiek, voor reportages en probeersels, voor gepeperde polemiek, voor praatjes en preken, voor persberichten en voor publicaties.

Since1987