Zo 29 okt 11:00 “Aanbreken” door Efrem Stein

 6,50

Zondag 29 oktober
11.00 (deur open: 10.45)
Tickets: € 6,50
info@munganga.nl

In stock

Description

English below.

AANBREKEN
Idee & spel: Efrem Stein
Leeftijd: alle leeftijden
Genre: beeldend, mime, humor
LNP (language no problem)

Een man onderweg. Hij is een tikje eigenaardig. Dat wat gewoon is, bekijkt hij op zijn eigen manier. Vol verwondering voor wat hij tegen komt. Een plek vinden, een plek eigen maken of weer weg gaan? Aanbreken gaat over het betreden van een nieuwe plek. Over losbarsten, uitbreken en het starten van iets nieuws. Met vallen en opstaan.

AANBREKEN is een locatievoorstelling voor buiten in het bos, park of tuin.
Speciaal voor Teatro Munganga, heeft Efrem zijn voorstelling aangepast voor binnen.
Hij zal de natuur een beetje mee naar binnen brengen.

Youtube link: https://m.youtube.com/watch?v=E5o2TAMuDFU

Efrem Stein is werkzaam als performer en theatermaker en is gespecialiseerd in fysiek acteren, clown, mime en performance.
Zijn interesse ligt in het locatietheater, waarbij de natuur zijn favoriete locatie is.

www.efremstein.com

English
Aanbreken
Idea & acting: Efrem Stein
Age: All ages
Genre: visual, mime, humor
LNP (Language No Problem)

A man on the way. He is a bit odd. What’s normal, he looks at his own way. Full amazement for what he meets. Find a place, make a place or go away? Breaking is about entering a new place. Breaking out and starting something new. With falling and getting up.

Aanbreken is a location theatre for outdoor in the forest, park or garden.
Specially for Teatro Munganga, Efrem has adapted his performance for indoors.
He will bring nature a little inward.

Youtube link: https://m.youtube.com/watch?v=E5o2TAMuDFU

Efrem Stein works as a performer and theater maker and specializes in physical acting, clown, mime and performance.
His interest is in the location theater, where nature is his favourite location.

Since1987