zo 01 okt "Goede morgen, Blue!; by Mutante Kunst

 6,50

Zondag/Sunday
11.00 (doors open at 10.45)
€6,50 pp (babies <1 jaar gratis)
Maximum capacity: 60 people!
Maximale capaciteit: 60 personen
!
info@munganga.nl

In stock

Description

“Goedemorgen Blue!”
Op een ochtend ontwaakt Blue en ze duikt in de verborgen zee van haar ontbijt.
Een gewoon meisje en haar fantastische wereld.
Voor kinderen vanaf 2 tot 5 jaar.

Muziek: Tristana Ferreyra
Licht en geluid: Oscar Civile

Blue is gemaakt door Mutante Kunst:
Lucia Torchia
Melina Martin
Novi Indayani

MUTANTE KUNST
MUTANTE is een kunstbedrijf. Drie vrouwen die de taak hebben om kunst te blijven maken. MUTANTE is een ontmoeting met collega’s, ideeën, misstappen en mogelijkheden. Wij staan open voor nieuwe voorstellen, talen, leden, reisgenoten, gastkunstenaars, vrienden. MUTANTE is een gulzig ‘iets’ dat zich uit alles voedt. MUTANTE verkent en leert verschillende disciplines en de relatie die deze hebben met de kunsten waarin wij ons specialiseren. MUTANTE is fysiek theater. Zelfs als we soms woorden gebruiken, de dramaturgie gaat verder dan de text. BeeldtHeater dat naar het publiek toe komt buiten de grenzen van de taal. MUTANTE is het maken van een film, het schrijven van een gedicht en het ontwerpen van de kostuums. We geven belang aan de kleinste details, we proberen een kunstwerk in het kunstwerk te creëren. MUTANTE waardeert het ambacht van de kunstenaar als een dagelijks werk, ervaring en leerproces.

Melina Martin (Choreograaf & Dansleraar)
Geboren in Argentinië in 1969. Zij is een choreograaf en dansleraar gespecialiseerd in Humphrey Technique, Laban, Partner en compositie. Ze heeft een decennium gedanst in het bedrijf van Silvana Cardell. Vervolgens creëerde zij “La Movemos”, het bedrijf waarin ze de laatste 10 jaar gewerkt heeft. Ze heeft 15 werken samengesteld, waarvan er meerdere gesubsidieerd zijn door Argentijnse overheidsinstanties. Zij heeft aan de IUNA (Argentijnse Universiteit van de Kunsten), aan de Katholieke Universiteit Lima, Peru, aan het Conservatorium van Dramatische Kunst van Lima Peru en in verschillende privéstudio’s in Argentinië, Peru en Frankrijk geleerd. Haar werk is erkend met verschillende prijzen en subsidies en is getoond in Argentinië, Peru, Ecuador, Canada en de Verenigde Staten.

Lucia Torchia (Actrice, regisseur en acteur coach)
Argentijnse kunstenaar. Ze woont in Amsterdam sinds 2010. Geboren en opgevoed in een acteursfamilie in Buenos Aires. Zij begon haar professionele training als actrice meer dan 20 jaar geleden. Ze heeft een masteropleiding van het Universidad Nacional de Arte (afdeling drama – Buenos Aires). In Argentinië ontwikkelde ze projecten als actrice, schrijver en regisseur. Ze heeft de afgelopen 4 jaar acteurs en niet-acteurs gecoacht in Amsterdam geweest.

Novi Indayani-Stuurman (Creatieve producent)
Ik ben geboren in 1983 en bracht mijn kindertijd en adolescentie door in Jakarta, Indonesië. Ik ben een geboren regel tante. Mijn rol bij Mutante is om dingen te organiseren en te laten gebeuren. Ik haal hier een hoop energie uit. Ik ben in 2005 uit Indonesië vertrokken. Nederland is sinds 2007 mijn tweede thuis geworden, nadat ik alleen door heel Europa gereisd had. Een mix van de Westerse en Oosterse cultuur. Ik ben een wereldburger en heb een breed scala aan interesses. Ik hou ervan om omringd te worden door creatieve en ondernemende mensen, net zoals ikzelf.

English version:

“Goedemorgen Blue!”
One morning, Blue wakes up and she dives in the hidden sea of her breakfast.
An ordinary girl and her fantastic world.

For kids from 2 to 5 years old.

Music: Tristana Ferreyra
Light and sound: Oscar Civile

Created by Mutante Kunst:
Lucia Torchia
Melina Martin
Novi Indayani

MUTANTE KUNST
MUTANTE is an art company. Three women who have the task to keep making art. We have “pieces” to make. MUTANTE is an encounter of peers, ideas, accidents and possibilities. We are open to new proposals, languages, members, itinerant members, guest artists, friends. MUTANTE is a voracious “it” that feeds from everything. MUTANTE explores and learns different disciplines and its relationship with the arts that we specialize in. MUTANTE is physical theater. Even if sometimes we use words, the dramaturgy is constructed beyond the text. Image Theater that gets to the audience beyond the boundaries of language. MUTANTE is making a movie, writing a poem, sewing the costumes. We give importance to the little details, we try to create a little art piece within the art piece. MUTANTE values the craft of the artist as an everyday work, learning process and experience.

Melina Martin (Choreographer & dance teacher)
Born in Argentina in 1969. She is a choreographer and dance teacher specializing in Humphrey Technique, Laban, partner and composition. She has danced for a decade in Silvana Cardell’s company. Then she created “La Movemos” the company in which she has worked for the last 10 years. She has composed 15 works, several of which have been subsidized by Argentinean Government agencies. She has taught at IUNA (Argentine University of the Arts), at the Catholic University of Lima, Peru, at the Conservatory of Dramatic Art of Lima Peru and in different private studios in Argentina, Peru and France. Her work has been recognized with various awards and subsidies and have been shown in Argentina, Peru, Ecuador, Canada and the U.S.A.

Lucia Torchia (Actress, director & acting coach)
Argentinean artist. She lives in Amsterdam since 2010. Born and raised in an actor’s family in Buenos Aires. She started her professional training as an actress more than 20 years ago. She holds a master’s degree from the National Art Institute (drama department – Buenos Aires). In Argentina she developed different project as actress, writer and director. She’s been coaching actors and no- actors in Amsterdam for the past 4 years.

Novi Indayani-Stuurman (Creative producer)
I was born in 1983 and spent my childhood and adolescence time in Jakarta, Indonesia. I was born as a regel tante.
My role at Mutante is to organize things and make things happen. I get a lot of energy from doing it.
I left home in 2005. The Netherlands has become my second home since 2007 before that I was traveling across Europe by myself.
A patent mix of Western and Eastern culture. I am a world citizen and have a broad range of interests. I love being surrounded by creative minds and entrepreneurs, just like myself.

http://mutante.strikingly.com/

Since1987