Steun ons.

Wie we zijn:
STICHTING MUNGANGA
RSIN
86.85.939
ADRES
Schinkelhavenstraat 27 HS
1075 VP Amsterdam
00 31 20 6759837
info@munganga.nl
www.munganga.nl

VRIEND VAN MUNGANGA
Wordt vriend van Munganga: met uw steun maken we het verschil!

Munganga is van oorsprong een theatergroep die sinds 1987 actief is.
Onze intentie is:
– Creatieve manifestaties te stimuleren en te ontwikkelen, die ons laten reflecteren over de wereld waarin we leven;
– een platform te zijn voor dialoog en uitwisseling van ideeën;
-Het internationale netwerk van kunst en artistieke producties te faciliteren.
Naast het ten tonele brengen van eigen uitvoeringen (voorstellingen en sociale projecten), biedt de groep een podium voor theater, muziek, lezingen, films, dans, workshops en cursussen van andere kunstenaars in de theaterzaal Casa Munganga.

De activiteiten van Munganga zijn bestemd voor alle leeftijden. Hier komen kunst, cultuur, educatie en uitgaan bij elkaar.

Steun Munganga, wordt vriend. Het bedrag kunt u zelf bepalen. Een ding staat vast: voor Munganga betekent uw gebaar continuïtëit!

Volg deze link om uw belastingvoordeel meteen te berekenen: http://www.anbigift.nl/munganga/

ANBI2016Munganga heeft een Culturele ANBI-status. Dat betekent dat wanneer u ons financieel steunt, dat de belastingdienst u daarvoor compenseert. Uw gift is namelijk altijd een aftrekpost, dus een belastingvoordeel. Het bedrag van uw eenmalige (gewone) gift of periodieke giften kunt u in veel gevallen zelfs als 125% aftrekpost bij uw jaarlijkse belastingaangifte opvoeren. Een periodieke gift zal moeten worden vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst, waar de belastingdienst zelf kant-en-klare formulieren voor verstrekt. Sinds 2014 kan dit geheel kosteloos, zonder tussenkomst van een notaris. (Zie ook belastingdienst.nl gewone gift, periodieke giften en formulieren voor periodieke overeenkomsten.) Meer informatie hierover vind je op www.daargeefjeom.nl en op de site van de Belastingdienst.

Tegenover elke gift mogen we u volgens bovenstaande regels niets anders dan onze hartelijke dank bieden. Uw giften zijn enorm welkom! Neemt u even contact met ons op als u een periodieke overeenkomt wilt vastleggen? Bel of mail naar Carlos Lagoeiro.
00 31 20-6759837

Gegevens voor uw giften
Stichting Munganga
IBAN: NL73 TRIO 0391150448
OVV: GIFT AAN RSIN 008685939
Schinkelhavenstraat 27 hs
1075 VP Amsterdam

Samenstelling Bestuur:
Voorzitter: de heer Nop Duys
Penningmeester: Taco Ketting
Secretaris: de heer Bauke Marinus
Overige Bestuursleden: de heer Jaco Benckhuijsen

Doelstelling stichting
Teatro Munganga stelt zich ten doel: het creëren van kunstvormen in alle artistieke media, het bevorderen van interculturele contacten; het realiseren van theatervoorstellingen, tentoonstellingen en festivals.

Informatie over ons beloningsbeleid
Beloningsbeleid algemeen:
Het beloningsbeleid van de stichting is er op gericht te belonen volgens maatstaven die in de culturele sector gebruikelijk zijn en die maatschappelijk aanvaardbaar en verantwoord zijn, passend bij haar status als algemeen nut beogende instelling.

Beloningsbeleid bestuur:
Bestuursfuncties bij Stichting Munganga zijn onbezoldigd. Bestuursleden ontvangen geen vergoeding of vacatiegelden.

Beloningsbeleid personeel:
Het beloningsbeleid voor het personeel volgt de CAO Theater.

Wordt vrijwilliger…
Munganga heeft helpende handen nodig die zich kunnen inzetten voor verschillende functies in de organisatie. Naast de artistieke en educatieve programmering in Casa Munganga en Busganga hebben we op kantoor ook activiteiten waarbij talenten welkom zijn. Ben je op vaste tijden beschikbaar of wil je een bepaalde periode wat ervaring opdoen in een artistieke en dynamische omgeving? Je kunt bij ons bijvoorbeeld bezoekers begeleiden, achter de bar staan, decor, geluid, licht en techniek mee opbouwen, of betrokken raken bij de communicatie en publiciteit voor Munganga. Neem contact met ons op, om te bespreken wat je wilt doen! Bel 0031 20-6759837 of mail naar info@munganga.nl (Carlos Lagoeiro of Claudia Maoli).

Jaarrekeningen:
Jaarrekening 2016 STG MUNGANGA
Jaarrekening 2015 STG MUNGANGA
MUNG DJR 2014

30jaar