Za 20 Jun, 20:00 – Livestream @ Munganga – Musical journey through America’s – Elizabeth Fadel

20 Juni
Aanvang 20:00
Livestream@Munganga:
Donatie is welkom!

Description

In this evening Elizabeth Fadel, known in her performances by improvising with different styles, will play a special program.
Elizabeth was born in Brazil, which means the Brazilian influence is clearly there. But she also loves jazz and tango. So the program will be a mix of tunes from all America’s, including also a special tune from Curaçao. We will hear Tom Jobim, Villa Lobos, Pixinguinha, Piazzolla, Carlos Gardel, Scott Joplin and tunes from Venezuela. All of this with the strong influence Elizabeth has from classical music.
And considering that Europe came to America many centuries ago, for sure Latin people has this influence in their music as well. The waltz came from Europe, for example, but it was transformed in Latin America into a more rhythmical style, sometimes becoming 6/8. The polyphony in Choro music is found also in baroque music.
Tonight it will be a tribute to the America’s (which they are not in a very good phase right now, considering what’s happening in the world), played by a Brazilian pianist, mixing a bit all the styles and making a fresh version of known tunes.
Ned
Op deze avond zal Elizabeth Fadel, die in haar optredens bekend is door het improviseren met verschillende stijlen, een speciaal programma spelen.Elizabeth is geboren in Brazilië, wat betekent dat de Braziliaanse invloed duidelijk aanwezig is. Maar ze houdt ook van jazz en tango. Het programma wordt dan ook een mix van tunes uit alle Amerika’s, waaronder ook een speciale tune uit Curaçao. We horen Tom Jobim, Villa Lobos, Pixinguinha, Piazzolla, Carlos Gardel, Scott Joplin en tunes uit Venezuela. Dit alles met de sterke invloed die Elizabeth heeft van de klassieke muziek.
En gezien het feit dat Europa vele eeuwen geleden naar Amerika is gekomen, heeft het Latijns-Amerikaanse volk deze invloed zeker ook in zijn muziek. De wals kwam bijvoorbeeld uit Europa, maar werd in Latijns-Amerika omgevormd tot een meer ritmische stijl, die soms 6/8 werd. De polyfonie in de Choro-muziek is ook terug te vinden in de barokmuziek.Vanavond wordt het een eerbetoon aan de Amerika’s (die op dit moment, gezien de gebeurtenissen in de wereld, niet in een goede fase verkeren), gespeeld door een Braziliaanse pianist, waarbij een beetje alle stijlen worden gemixt en een frisse versie van bekende melodieën wordt gemaakt.
Livestream@Munganga
Livestream @ Munganga: we don’t open (yet)! Our venue is too small and therefore we can’t handle the 1.5 meter distance. It’s good for you and for our health that we wait (for a while) a little bit more until we can.
But, we are going to stream live.
In June and July we offer you 8 concerts under the label Livestream @ Munganga. There will be no tickets sold, so everyone can watch and enjoy. We will ask for a donation for those who can, so we can pay the costs of the stream (think of the digital flyer, the travel costs of artists who don’t live in Amsterdam, etc.) and share some money with the artists.Don’t miss it: it will be enjoying good music and (a little bit) the atmosphere of Teatro Munganga!Ned
Livestream @ Munganga
: we gaan (nog) niet open! Onze zaal is te klein en daardoor kunnen we de 1,5 meter afstand niet hanteren. Het is voor je en voor onze gezondheid goed dat we nog (even) wachten totdat het kan.
Maar, we gaan wel livestreamen.
In Juni en juli bieden we jullie 8 concerten onder de label Livestream @ Munganga. Er wordt geen kaarten verkocht, iedereen mag dus meekijken en genieten. We gaan wel, voor wie dat kan, een donatie vragen, zodat we de kosten van de stream kunnen betalen (denk aan de digital flyer, de reiskosten van artiesten die niet in Amsterdam wonen, enz.) en een beetje geld met de artiesten delen.

Mis het niet: het wordt genieten van goed muziek en (een beetje) ook van de sfeer van Teatro Munganga!

Since1987